UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNYMI

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży dotykają od 15 do 22% populacji. Średni wiek wystąpienia zaburzeń po raz pierwszy przypada na okres około 13 a 25 rok życia, inne zaburzenia można diagnozować przed 7 rokiem życia.

 

Główne trudności emocjonalne w tym przedziale wiekowym to:

 • zaburzenia lękowe 6,5%
 • zaburzenia zachowania 3,3%
 • zaburzenia uwagowe 3,3%
 • zaburzenia depresyjne 2,1 %

Powodują one zakłócenia w  opanowaniu kluczowych zadań rozwojowych takich jak:

 • uczenie się, nabywanie wiedzy szkolnej
 • nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami
 • rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
 • rozwój adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości

 

Wczesne lata mają istotne znaczenie dla późniejszego przystosowania się, a problemy występujące w tym okresie są zwiastunami późniejszego przystosowania.

Zaburzenia wieku dziecięcego najlepiej uwidaczniają się na tle prawidłowego rozwoju:

 • między 3 a 5 rokiem życia dziecko uczy się zrębów samokontroli, polegania na sobie, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • między 6 a 12 rokiem życia następuje głębsze zrozumienie świata społecznego
 • wiek młodzieńczy to czas na wzmocnienie zdolności elastycznego myślenia, uniezależnienie się i budowanie własnej tożsamości

 

Jeśli niepokoją cię zachowania twojego podopiecznego lub ucznia, podpowiedzi jak go wesprzeć poszukaj na szkoleniu:

Trudności rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym ➔

Dziecko nieśmiałe, wycofane, lękowe w przedszkolu ➔

Ból dorastania czy depresja? Wspomaganie ucznia z trudnościami emocjonalnymi ➔

Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży ➔