Warsztaty integracyjne, psychoedukacyjne i profilaktyczne dla uczniów

Warsztaty dla uczniów

Warsztaty dla uczniów, zabezpieczające różne potrzeby

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

Wzmocnić kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów

Wzmocnić pozytywne cechy i zachowania uczniów w klasie

Rozwiązać trudność, z jaką mierzą się uczniowie

Wzmocnić więzi pomiędzy dziećmi