Wsparcie dla nauczycieli w prowadzeniu lub korekcie dokumentacji odnośnie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET, WOPFU)

Dokumentacja 

 

WOPFU

IPET

?

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia

Diagnoza funkcjonalna

Wsparcie szkoleniowo - doradcze przez eksperta

W czym wspieramy?

IPET

WOPFU

Wdrażane wskazówek pokontrolnych

Udział w spotkaniu zespołu

Skontaktuj się z nami także jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie opracowania