UCZEŃ NIEWIDZĄCY I NIEDOWIDZĄCY

U takich dzieci niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które nawet przy użyciu szkieł korekcyjnych wpływa negatywnie na ich osiągnięcia szkolne.

Dostosuj wymagania edukacyjne wobec ucznia z deficytem wzroku w następujący sposób:

  • posadź dziecko w klasie tak, by miało jak najwięcej światła, ale bez odbijania (okno nie zawsze jest dobrym wyborem)
  • doświetl miejsce pracy, jeśli jest to konieczne
  • udostępniaj teksty (np. testy sprawdzające wiedzę) w wersji powiększonej lub zachęcaj do korzystania z lupy lub urządzeń zamieniających tekst pisany na mowę (słuchawki)
  • wydłuż czas pracy ze względu na szybką męczliwość ucznia
  • zachęcaj ucznia do korzystania z kaset lub z nagrań lektur szkolnych, tzw. audiobooków
  • upewniaj się co uczeń widzi w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności doznań wzrokowych.