Szkolenia

Dla przedszkoli

Temat Sposób realizacji Sposób realizacji Prowadzący
Trudności rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Dziecko agresywne w grupie przedszkolnej ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Dziecko nieśmiałe, wycofane, lękowe w przedszkolu ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Zaburzenia mowy u dzieci młodszych ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Edukacja włączająca w przedszkolu ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Temat Sposób realizacji Sposób realizacji Prowadzący
Czytanie na wesoło w przedszkolu ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Matematyka na wesoło w przedszkolu ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Kompetencje cyfrowe przedszkolaków ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Kodowanie na dywanie w przedszkolu ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Edukacja emocjonalna w przedszkolu ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne przedszkolaków ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Rozwijanie integracji sensorycznej u dzieci➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Temat Sposób realizacji Sposób realizacji Prwadzący
Współpraca z rodzicami przedszkolaków ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu  ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
TIK w pracy nauczyciela przedszkola ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Work-life balance w pracy nauczyciela➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Odkryj swój potencjał ➔ stacjonarnie online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek

Dla szkół

Temat Sposób realizacji Prowadzący
Jak pomóc dziecku uporać się z traumą wojny? stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Zaburzenia mowy u ucznia (afazja, mutyzm wybiórczy, jąkanie) ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Uczeń niepełnosprawny poznawczo w klasie ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Ból dorastania czy depresja? Wspomaganie ucznia z trudnościami emocjonalnymi ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Wspomaganie uczniów w trakcie i po pandemii stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Temat Sposó realizacji Prowadzący
Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie i pomóc poradzić sobie z lękiem? stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Jak przygotować klasę na przyjęcie dziecka z Ukarany, zintegrować zespół i uruchomić pomoc? stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Jak integrować klasę w trakcie i po pandemii? ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Diagnoza klasy pod kątem współpracy, radzenia sobie z konfliktami➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Konflikty w klasie - co z nimi robić? ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Lekcja wychowawcza integracja, budowanie relacji, wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych uczniów➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Temat Sposób realizacji Termin
Jak uczyć uczniów radzenia sobie ze stresem? ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Akcja - koncentracja. Wzmacnianie uważności u dzieci i młodzieży ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Uczenie uczniów strategii samodzielnego uczenia się ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Stretching umysłu, czyli rozwijanie twórczego myślenia ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Jak skutecznie zarządzać sobą i zadaniami w czasie. Trening samodyscypliny ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Kompetencje kluczowe - o czym każdy nauczyciel powinien wiedzieć? ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Metody nauczania z wykorzystaniem TIK ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Temat Sposób realizacji Prowadzący
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Dostoswanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia o SPE ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Współpraca z rodzicami - radzenie sobe z trudnymi sytuacjami ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek