OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

DIAGNOZY KLAS, WARSZTATY DLA UCZNIÓW, SUPERWIZJE ZESPOŁÓW I INNE

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

UCZEŃ, NAUCZYCIEL, DYREKTOR W KŁOPOCIE

KIM JESTEŚMY


Jesteśmy zespołem specjalistów z obszarów POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ WOBEC UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ ORAZ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
Posiadamy wiedzę merytoryczną popartą wieloletnim doświadczeniem pracy dla edukacji.

Działamy według najwyższych standardów, promujemy najlepsze praktyki, wyposażamy w kluczowe kompetencje i uczymy poprzez praktykę.

CO ROBIMY?

Rozwijamy kompetencje

dyrektorów, nauczycieli, specjalistów (pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów) uczniów

Wspieramy

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dorosłych (nauczycieli, rodziców), którzy te potrzeby zabezpieczają

Pomagamy

  • w diagnozie trudności uczniów i klas
  • w dobraniu odpowiednich działań do potrzeb dzieci i młodzieży

Dostarczamy

sprawdzonych narzędzi, rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej

Promujemy najlepsze praktyki.

JAK PRACUJEMY?

Optymalnie, szybko i kompleksowo, w oparciu o rzetelną wiedzę na temat rozwoju i dysfunkcji dzieci i młodzieży

1 krok

Analizujemy sytuację, pomagamy podjąć decyzje odnośnie dalszych działań, dobieramy zasoby i narzędzia do potrzeb szkół i przedszkoli

2 krok

Zdiagnozowany problem przekierowujemy do eksperta – psychologa, pedagoga, terapeuty. Proponujemy optymalne rozwiązania w obszarze doradztwa i szkoleń dla kadry placówek oświaty

3 krok

Udzielamy szybkich konsultacji w sytuacjach, z których trudno znaleźć wyjście, np.:

  • obserwacja ucznia na terenie placówki
  • diagnoza zespołu klasowego
  • konsultacje w sprawie ucznia i jego rodziców
  • superwizje dla zespołu uczącego

NASZ ZESPÓŁ


Małgorzata Cużytek

Małgorzata Cużytek

Trener, superwizor, CEO Best Practice

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia dla kadry managerskiej i pracowników z obszarów liderskich, komunikacyjno - mediacyjnych, rozwojowych. Superwizor i mentor specjalizujący się we wspieraniu ludzi i organizacji w kryzysie.

Monika Cużytek

Monika Cużytek

Współzałożyciel Best Practice, Ekspert HR

Dyrektor HR z doświadczeniem w budowaniu strategii i zarządzaniu procesami HR- owymi w międzynarodowych korporacjach, Trener, Konsultant HRM.

Małgorzata Dworzańska

Małgorzata Dworzańska

Ekspert HR, Trener, Asesor, Coach

Zarządza projektami z zakresu HR oraz szkoleniowymi. Od ponad 20 lat szkoli z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz psychologii w biznesie i zarządzaniu.

Poznaj resztę naszej załogi

<a href="https://bestpractice.edu.pl/o-nas/">Kliknij tutaj</a>