Spotkania robocze i superwizje zespołów nauczycielskich

Nie ulega wątpliwości, że dobrze współpracujący ze sobą i wspierający się zespół nauczycieli  jest ważnym elementem wdrażania różnych zmian organizacyjnych oraz budowania dobrej atmosfery w miejscu pracy. Dzięki wspólnym uzgodnieniom i decyzjom możemy skutecznie pomagać dzieciom ich rodzicom i sobie samym. Nie zawsze wypracowanie dobrych standardów komunikacji jest łatwe. Spotkania superwizyjne lub facylitacyjne ułatwiają porozumienie, umożliwiając wyjaśnienie sobie spornych kwestii i nieporozumień w dobrej, bezpiecznej atmosferze.

Problem więc nie leży w tym czy oceniać tylko jak oceniać, aby przyniosło to określone korzyści zarówno firmie jak i pracownikom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI TWÓJ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI POTRZEBUJE:

EKSPERTA

SUPERWIZJI

FACYLITACJI

?