Dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych, świetlic, młodzieżowych domów kultury

Jak organizujemy szkolenia?

 

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych prowadzimy w wersji stacjonarnej oraz online.

Pracujemy w wirtualnych pokojach:

 • MS TEAMS,
 • ZOOM,
 • MEET,
 • GETRESPONSE,
 • LIVEWEBINAR,
 • CLICKMEETING,
 • CISCO WEBEX,

biegle używając wszystkich dostępnych modalności tych aplikacji (podzielone pokoje, ankiety, sondaże, tablica).

Prowadzący wspomagają proces edukacyjnych poprzez wykorzystanie aplikacji ułatwiających naukę:

 • MURAL,
 • PADLET,
 • JUMBOARD,
 • KAHOOT,
 • QUIZZLET,
 • WORDWALL,
 • LEARNING APPS i wielu innych.

Zamów szkolenia stacjonarne lub online dla Rady Pedagogicznej

Temat Sposób realizacji Prowadzący
Jak pomóc dziecku uporać się z traumą wojny? stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Zaburzenia mowy u ucznia (afazja, mutyzm wybiórczy, jąkanie) ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Uczeń niepełnosprawny poznawczo w klasie ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Ból dorastania czy depresja? Wspomaganie ucznia z trudnościami emocjonalnymi ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Wspomaganie uczniów w trakcie i po pandemii stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Temat Sposó realizacji Prowadzący
Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie i pomóc poradzić sobie z lękiem? stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Jak przygotować klasę na przyjęcie dziecka z Ukarany, zintegrować zespół i uruchomić pomoc? stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Jak integrować klasę w trakcie i po pandemii? ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Diagnoza klasy pod kątem współpracy, radzenia sobie z konfliktami➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Konflikty w klasie - co z nimi robić? ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Lekcja wychowawcza integracja, budowanie relacji, wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych uczniów➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Temat Sposób realizacji Termin
Jak uczyć uczniów radzenia sobie ze stresem? ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Akcja - koncentracja. Wzmacnianie uważności u dzieci i młodzieży ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Uczenie uczniów strategii samodzielnego uczenia się ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Stretching umysłu, czyli rozwijanie twórczego myślenia ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Jak skutecznie zarządzać sobą i zadaniami w czasie. Trening samodyscypliny ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Kompetencje kluczowe - o czym każdy nauczyciel powinien wiedzieć? ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Metody nauczania z wykorzystaniem TIK ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Temat Sposób realizacji Prowadzący
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Dostoswanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia o SPE ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek
Współpraca z rodzicami - radzenie sobe z trudnymi sytuacjami ➔ stacjonarnie lub online

ZOOM lub MS Teams

Małgorzata Cużytek

Zapytaj o własny temat szkolenia

Dajemy gwarancję, że nasi trenerzy  są ekspertami w swoich dziedzinach.

Kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne, dlatego zamawiając nasze szkolenia masz pewność, że uczestnicy będą angażowani w aktywną pracę dzięki bogatej gamie ćwiczeń, analizie case study i stosowanym metodom aktywizującym oraz motywowani do poszukiwania rozwiązań dla własnych wyzwań zawodowych – zawsze z zachowaniem zasady dyskrecji.

Zapraszamy do rozmowy w sprawie szkoleń zamkniętych
dla Twojej organizacji!