Spotkania edukacyjne i prelekcje dla rodziców

Proponowana tematyka spotkań:

  • Adaptacja dziecka do przedszkola / szkoły
  • Problemy rozwojowe okresu dorastania
  • Jak wspierać rozwój emocjonalny i społeczny dziecka?
  • Uwaga! Konflikt. Jak pomagać dziecku w radzeniu sobie z konfliktami rówieśniczymi
  • Dzieci w sieci! jak uczyć dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu, gier komputerowych i social mediów.
  • Uzależnienia od urządzeń ekranowych – jak kształtować u dzieci świadome korzystanie z dobrodziejstw techniki?
  • Samodzielna nauka w domu. Jak wspierać i motywować dziecko do uczenia się

Skorzystaj z pomocy naszych trenerów w zakresie  zwiększania świadomości wychowawczej rodziców uczniów 

Zaproponuj własny temat prelekcji

Co proponujemy?

Prelekcje dla dużych grup rodziców w ramach spotkań z rodzicami, organizowanych w szkole

Spotkania tematyczne dedykowane rozwiązaniu jakiegoś problemu dotyczącego poszczególnych klas

Po prelekcji możliwe są konsultacje indywidualne z rodzicami