Kompleksowa diagnoza trudności klasy

Klasy szkolne funkcjonują bardzo różnorodnie ze względu na swój skład osobowy, poziom edukacyjny i fazy rozwojowe uczniów, poziom zaangażowania nauczycieli i wychowawców we wspólne rozwiązywanie pojawiających się niekiedy trudności, kontakty z rodzicami uczniów.

Większość zespołów klasowych wychodzi z większych lub mniejszych kryzysów we własnym zakresie przy wsparciu wychowawcy i pozostałych uczących. Bywają jednak takie sytuacje, kiedy standardowe sposoby prowadzenia klasy zawodzą, a sytuacje konfliktowe zamiast gasnąć pogłębiają się.

Przedmiotem wsparcia może być diagnoza klasy przeprowadzona przez specjalistę „z zewnątrz” organizacji. Konsultacja polega na:

  • obserwacji uczniów podczas wybranych lekcji,
  • warsztat diagnostyczny (1 – 2 spotkania) w klasie
  • rozmowie z wychowawcą i gronem pedagogicznym na temat przyczyn, dynamiki sytuacji w klasie oraz  rekomendowanych zmianach.

W zależności od Twoich potrzeb możemy zbudować stosowne procedury czy narzędzia i/lub wybrać do implementacji sprawdzone rozwiązania.

Pomożemy Ci:

Kompleksowo zdiagnozować klasę pod kątem różnych parametrów pracy zespołowej

Wdrożyć zmiany w klasie w oparciu o diagnozę trudności wychowawczych

Ustalić zasady reagowania na niepożądane zachowania uczniów

Zbudować relacje pomiędzy uczniami oparte na odpowiedzialności oraz uczciwości

Przygotować się do rozmów indywidualnych i grupowych z rodzicami o sytuacji klasy i planowanych działaniach naprawczych

Poszerzyć warsztat pracy o sprawdzone strategie i interwencje, służące integracji i wzmocnieniu relacji pomiędzy uczniami

Schemat wsparcia:

  • Rozmowa telefoniczna lub w zdalnym pokoju. Ustalenie zakresu wsparcia
  • Rozmowa z wychowawcą klasy i wybranymi nauczycielami o problemach w klasie
  • Obserwacja uczniów w ustalonym wcześniej dniu podczas wybranych lekcji przedmiotowych (klasy młodsze)
  • Warsztat diagnostyczny (1 – 2 spotkania, zwyczajowo 2 godziny lekcyjne)
  • Spotkanie z wychowawcą i wybranymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, rekomendacje odnośnie pracy z klasą
  • Spotkanie z rodzicami uczniów (opcjonalnie)