Dziecko nieśmiałe, bierne, lękowe w grupie przedszkolnej

OPIS SZKOLENIA:

Dzieci nieśmiałe, lękowe, wycofane budzą zazwyczaj niepokój u nauczycieli, którzy chcieliby jak najszybciej pomóc maluchowi w adaptacji do przedszkola i zaktywizować do róznych działań. Niekiedy jednak nie jest to łatwe. Dziecko mimo wielu starań dorosłych i rówiśników wygląda na spłoszone obecnością innych dzieci, prefereuje samotną zabawę, na trudności i niepowodzenia reaguje rozżaleniem i wycofuje się jeszcze bardziej. warto przjżeć się przyczynom i dynamice trudności w kontaktach społecznych, zaczynajac od zwyczajnej nieśmiałości na fobii społecznej kończąc.

 

CEL:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia dzieciom nieśmiałym, biernym oraz o skłonnościach o zburzeń lękowych, depresyjnych w grupie przedszkolnej.

 

KORZYŚCI:

 • dowiesz się jakie czynniki wpływają na trudności adaptacyjne oraz socjalizacyjne małych dzieci
 • poznasz główne objawy i skutki pddstawowych trudności dzieci nieśmiałych,wycofanych, lękowych, depresyjnych
 • dowiesz się w jaki sposób dbać o potrzeby dzieci z takimi trudnościami
 • nauczysz się pracować z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi tak, by  stymulować prawidłowy rozwój społeczny

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Prawidłowości rozwojowe w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego przedszkolaków
 2. Dziecko „nadwrażliwe” w przedszkolu –przyczyny nadwrażliwości, dynamika i skutki zaburzeń emocjonalnych
 3. Dziecko bierne i izolujące się od kontaktów społecznych – jak nie wzmacniać wtórnych korzyści z unikania kontaktów społecznych
 4. Dziecko z symptomami zaburzeń lekowych i depresyjnych – objawy osiowe i dodatkowe.
 5. Jakie zmiany w zachowaniu dzieci  powinny zaniepokoić rodziców i nauczycieli?
 6. Psychologiczne wsparcie, „zaszczepianie stresem” , wzmacnianie kompetencji społecznych u dziecka
 7. Integracja z grupą– jak włączyć dziecko nieśmiałe, bierne, lękowe, depresyjne w życie rówieśników

Czas trwania:
17:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577