Wsparcie dla nauczycieli

Potrzebujesz pomocy doradczo – konsultacyjnej w trudnych sprawach wychowawczych?

Masz nagły problem wymagający szybkiego rozwiązania?

 

Możemy zaoferować Ci szybkie telefoniczne konsultacje w sprawie:

  • agresywnych zachowań ucznia
  • innych niepokojących objawów u ucznia (zachowanie, emocje, sytuacja rodzinna, sytuacja w klasie)
  • trudności w kontaktach z rodzicami ucznia
  • trudnych sytuacji wychowawczych w klasie (bullying, cyberprzemoc, izolowanie)
  • edukacji włączającej (dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów o SPE)

Konsultacje trwają do 45 min i są nieodpłatne. Póki co nie mamy stałych dyżurów, ale pomyślimy o nich w przyszłości.