UCZEŃ NIESŁYSZĄCY I NIEDOSŁYSZĄCY

Uczniowie słabosłyszący

Dostosuj wymagania edukacyjne do ucznia z deficytem słuchu w następujący sposób:

 • zadbaj o miejsce dla ucznia w pierwszej ławce, możliwie blisko okna (uczeń posadzony blisko nauczyciela może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust)
 • zadbaj o dobre oświetlenie klasy
 • daj możliwość odwracania się w kierunku odpowiadających na lekcji kolegów – ułatwi to lepsze zrozumienie ich wypowiedzi
 • mówiąc do całej klasy postaraj się mieć twarz zwróconą do ucznia
 • mów do ucznia wyraźnie, używając normalnego głosu i intonacji,
 • unikaj gwałtownych ruchów głową i nadmiernej gestykulacji, choć ilustrowanie gestem mówionych treści będzie wskazane
 • postaraj się eliminować zbędny hałas (m.in. ruch uliczny przy otwartym oknie, szeleszczenia kartkami, szurania krzesłami)
 • dyskretnie upewniaj się, czy uczeń rozumie twoje polecenia (w przypadku trudności zapewnij dodatkowe wyjaśnienia)
 • posadź ucznia ze spokojnym, zrównoważonym emocjonalnie kolegą lub koleżanką, dla którego nie będzie dużym utrudnieniem drobna pomoc (otworzenie książki, wskazanie ćwiczenia do wykonania, podyktowanie notatki)
 • używaj jak najczęściej pomocy wizualnych i tablic
 • przygotuj uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie lub niektóre skomplikowane polecenia
 • nakłaniaj do spontanicznych wypowiedzi poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymuj jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne
  gesty, mimikę
 • pomóż przywrócić koncentrację uwagi, kiedy widzisz, że uczeń się rozproszył
 • daj więcej czas na czytanie – wolne tempo czytania utrudnia podążanie za klasą,
 • pisanie ze słuchu zastępuj inną formą ćwiczeń w pisaniu (np. przepisywanie zdań z uzupełnieniem „luk” itp.)
 •  indywidualizuj ocenianie, np. oceniając prace pisemne nie uwzględniaj błędów wynikających z niedosłuchu
 • doceniaj własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność).