Zaburzenia mowy u ucznia (afazja, mutyzm wybiórczy, jąkanie)

OPIS SZKOLENIA:

Dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod względem rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego, rozwoju mowy i języka oraz umiejętności komunikacyjnych. Język pełni podstawową rolę w kontaktach interpersonalnych, tworzeniu więzi, regulacji w interakcjach, a także podczas socjalizacji w rozwoju dziecka. Określone czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają w na to, jak rozwija się mowa dziecka. Uszkodzenie słuchu, opóźnienie rozwoju poznawczego, ruchowego, czy np. niekorzystne oddziaływania ze strony środowiska rodzinnego i społecznego mogą spowodować, że mowa dziecka nie rozwinie się prawidłowo. Uczeń z zaburzeniami mowy, ze względu na trudności w komunikacji, ma ograniczone możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zaburzenia mowy, oprócz trudności edukacyjnych mogą prowadzić do licznych psychospołecznych konsekwencji – zaburzeń zachowania o różnym stopniu nasilenia – od agresji i przemocy po takie zachowania ukryte, jak depresja, lęk, czy trudności w relacjach społecznych i rówieśniczych. Dlatego tak ważna jest dobra diagnostyka oraz szybka interwencja.

 

CEL:

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wychwytywania wczesnych symptomów trudności komunikacyjnych u dzieci oraz umiejętność pracy edukacyjnej i wychowawczej z tymi uczniami, którzy posiadają opinię lub orzeczenie wskazujące na specyficzne trudności komunikacyjne.

 

KORZYŚCI:

 • dowiesz się jak przebiega prawidłowy rozwój mowy u dzieci w wieku szkolnym oraz jakie trudności komunikacyjne powinny wzbudzić czujność nauczyciela
 • poznasz objawy podstawowych zaburzeń mowy u dzieci szkolnych
 • dowiesz się jak stymulować kompetencje komunikacyjne dzieci
 • dowiesz się jak realizować wskazówki zawarte w opinii lub orzeczeniu w poradni psychologiczno – pedagogicznej podczas pracy z uczniem z trudnościami komunikacyjnymi lub zaburzeniami mowy
 • dowiesz się jak dostosować wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb uczniów
Szczegóły

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Zachowania językowe i prawidłowości nabywania kompetencji językowych i komunikacyjnych poszczególnych etapach rozwoju

2. Zaburzenia języka i komunikacji – podstawowa terminologia, klasyfikacja medyczna, naukowa i orzecznictwo oświatowe

2. Wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne czynniki wpływające na powstanie zaburzeń mowy  u dzieci

3. Zaburzenia mowy w spektrum autyzmu

4. Afazja rozwojowa (sensoryczna, motoryczna, mieszana)

5. Mutyzm wybiórczy –  strategie pracy z dzieckiem

6. Zaburzenia płynności wypowiadania się – terapia jąkania 

7. Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Czas trwania:
17:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577

  x
  Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?
  Zostaw swój adres e-mail, a prześlemy Ci PDF ze szczegółowym opisem szkolenia.

   Kliknięcie przycisku "Chcę PDF" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu odesłania dokumentu