Uczeń ze spektrum autyzmu w klasie

OPIS SZKOLENIA:

Do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych coraz częściej trafiają uczniowie ze spektrum autyzmu. Do tej pory wielu z nich skazanych było na uczęszczanie do szkół specjalnych lub korzystało z nauczania indywidualnego lub domowego. Ze względu na coraz większą świadomość społeczną i lepsze przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju uczniowie ci mają szansę na wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych i społecznych w sprzyjającym środowisku. Nie ulega jednak wątpliwości, że do pracy i włączeniem uczniów ze spektrum  potrzebny jest podstawowy zasób wiedzy i umiejętności na temat tego zaburzenia po stronie kadry pedagogicznej oraz znajomość specyfiki pracy edukacyjnej i wychowawczej.

 

CEL:

Pogłębienie rozumienia istoty całościowych zaburzeń rozwoju i  charakterystyki funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu o różnych objawach i ich nasileniu w klasie i podczas zajęć specjalistycznych.

 

KORZYŚCI:

 • poznasz specyfikę funkcjonowannia poznawczego, emocjolnego, komunikacyjnego i społecznego ucznia ze spektrum zutyzmu
 • dowiesz się jakie są przyczyny oraz sposób pracy z uczniem z globalnymi zaburzeniami rozwojowymi
 • wzmocnisz umiejętność udzielania wsparcia uczniowi z trudnościami w rozumieniu podstawowych aspektów funkcjonowania społecznego
 • dowiesz się na czym polega trening kompetencji społecznych (TUS) oraz które z elementów takiego treningu możesz zastosować podczas codziennej pracy z uczniem
 • nauczysz się stawiać granice niekonstruktywnym zachowaniom i asertywnie reagować na niewłasciwe zachowania ucznia ze spektrum
 • dowiesz się jak dostosowac wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb dziecka ze spektrum
Szczegóły

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Czym jest „spektrum autyzmu”? Podstawowe objawy globalnych zaburzeń rozwoju

2. Specyfika funkcjonowania poznawczego ucznia ze spektrum, pozostającego w normie intelektualnej (błąd centralnej koherencji, zaburzenia w zakresie teorii umysłu) wpływające na naukę i rozumienie społecznych

3. Zaburzenia integracji sensorycznej mogące mieć wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie.

4. Specyfika reagowania emocjonalnego i społecznego. Techniki samouspokajania dla ucznia

5. Trudne zachowania uczniów – z czego mogą wynikać i jak im zapobiegać? (analiza indywidualnych przypadków)

6. Dziecko ze spektrum w klasie. Wzmacnianie współpracy pomiędzy uczniami

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb ucznia ze spektrum

Grupa docelowa:

Nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, świetlic

Czas trwania:
4 – 6 (do uzgodnienia)
zazwyczaj: 16:00 – 20:00

Sposób realizacji:
stacjonarnie lub online

Ilość uczestników:
min.3 – max. 30

(większe grupy – do uzgodnienia)

 

Metody pracy:
Praca na „indywidualnych przypadkach”
Testy samopoznania
Quizy i testy wiedzy
(Mentimeter, Quizzlet)
Praca w podgrupach
Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577

  x
  Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?
  Zostaw swój adres e-mail, a prześlemy Ci PDF ze szczegółowym opisem szkolenia.

   Kliknięcie przycisku "Chcę PDF" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu odesłania dokumentu