Jak pomóc dziecku uporać się z traumą wojny?

OPIS SZKOLENIA:

Z psychologicznego punktu widzenia wojna jest wydarzeniem krytycznym, czyli takim, które burzy dotychczasowy spokój, poczucie bezpieczeństwa i równowagę. W wyniku zewnętrznych wydarzeń, które powodują załamanie dotychczasowych sposobów radzenia sobie i mechanizmów obronnych, dziecko czasowo czuje się bezradne i bez szybkiego wsparcia ze strony specjalistów oraz osób bliskich może długo borykać się z długofalowymi skutkami traumy takiej. Można udzielać wsparcia dzieciom z Ukrainy, które przeżyły traumę wjny mimo barier językowych i kulturowych. Warto jedna wiedzieć z czym wiąże się przeżywanie traumy, jakich zachowań można spodziewać się w związku z przeżywaniem trudnych wspomnień oraz jak pomóc uczniom w szybkim redukowaniu napięć.

 

Cel: 

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych (pedagogów, psychologów) w zakresie udzielania psychologicznego wsparcia uczniom, którzy doświadczyli traumy w związku z ucieczką przed wojną w Ukranie.

 

KORZYŚCI:

 • poznasz typowe mechanizmy przeżywania traumy u dzieci i dorosłych
 • dowiesz się w jaki sposób dzieci radzą sobie z wydarzeniami kryzysowymi i jak wpierać je w powrocie do równowagi psychicznej
 • poznasz sposoby wspierania uczniów przejawiających zaburzenia lękowe, depresyjne, opozycyjno – buntownicze w związku z trudnymi przeżyciami
 • dowiesz się jak wypracować razem z klasą sposoby udzielania pomocy uczniom z Ukrainy
 • poznasz sposoby rozmawiania z dziećmi o trudnych przeżyciach bez wywoływania lęku
 • poznasz sposoby uczenia dzieci szybkiej redukcji napięcia poprzez trening relaksacyjny  i oddechowy
Szczegóły

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Trauma wojny – jak przeżycia wpływają na nasze zdolności adaptacyjne. Krótko i długofalowe skutki przeżytych traum.

2. Mechanizmy radzenia sobie z traumą u dzieci i dorosłych (regres, dysocjacja, odreagowanie, zachowania opozycyjno – buntownicze i inne)

3. Zaburzenia lękowe i depresyjne w związku z trudnymi przezyciami (ataki paniki, lęki uogólnione, stres potraumatyczny = PTSD) – podstaowe objawy, formy doraźnego wsparcia

4.  Sposoby obniżania napięcia – trening oddechowy i relaksacyjny

5. Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych przeżyciach? 

5. Powrót do równowagi – budowaie bazowego poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie wsparcia rówieśniczego

6. Resilience u dzieci i młodzieży – budowanie prężności psychicznej poprzez rozwijanie kompetencji miękkich (m.in. radzenie sobie ze stresem, asertywność)

Dla kogo

wychowawcy klas, psychologowie i pedagodzy szkolni, pracownicy poradni, pracownicy MOPS

 

Czas trwania:
16:00 – 20:00

(do uzgodnienia)

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 30

(do uzgodnienia)

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577

  x
  Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?
  Zostaw swój adres e-mail, a prześlemy Ci PDF ze szczegółowym opisem szkolenia.

   Kliknięcie przycisku "Chcę PDF" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu odesłania dokumentu