Zaburzenia mowy u małych dzieci

OPIS SZKOLENIA:

Proces nabywania umiejętności językowych trwa kilka lat i składa się z kilku etapów. Niezwykle istotny okres swoistej mowy dziecięcej przypada na wiek przedszkolny. Dziecko sukcesywnie poznaje nowe slowa i zwroty, opanowuje prawidłową artykulację,  buduje coraz bardziej wyrafinowane zdania złożone. A wszystko po to, by coraz lepiej komunikować się ze światem i wchodzić z nim w interakcje.

Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci wtym samym tempie. Kiedy  można zatem stwierdzić, że dziecko ma opóźniony rozwój mowy, jakie są przyczyny tych opóźnień, jakie wskaźniki świadczą o trudnościach komunikacyjnych i jak im skutecznie przeciwdziałać, zwłaszcza kiedy nie jest się logopedą?

 

CEL:

Doskonalenie umiejętności w zakresie obserwacji i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej  oraz stymulowanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci wieku przedszkolnym.

 

KORZYŚCI:

 • dowiesz się jakie są prawidłowości rozwojowe w zakresie nabywania mowy orazczym charakteryzują się zaburzenia w tym zakresie
 • poznasz metody i techniki wspomagające rozwój mowy
 • dowiesz się jak stymulować rozumienie mowy
 • nauczysz się jakimi metodami kształtować mowę czynną
 • dowiesz się jak rozwijać komunikację u dzieci, którzy nie mówią lub komunikują się w ograniczonym zakresie

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Przyczyny opóźnień rozwoju mowy u dzieci oraz ich wpływ na socjalizację i edukację.
 2. Szczegółowy opis objawów opóźnień w rozwoju komunikacji u dzieci przedszkolnych z uwzględnieniem objawów niejęzykowych
 3. Wstępne rozpoznanie trudności dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej
 4. Opóźniony rozwój mowy w świetle zaburzeń integracji sensorycznej.
 5. Jak konstruować atrakcyjne zajęcia w pracy z dzieckiem w domu i przedszkolu?
 6. Techniki terapeutyczne w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej – konstruowanie działań korektywnych
 7. Programy edukacyjne nastawione na kształtowanie mowy

Czas trwania:
17:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577