Przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu

OPIS SZKOLENIA:

Sprawność grafomotorycznato właściwe tempo wykonywanych czynności,  precyzja ruchów dłoni i palców oraz koordynacja oko – ręka, pozwalająca na  efektywne i  ibezwysiłkowe rysowanie, wylepianie, pisanie. Wiele dzieci  obecnie słabo radzi sobie z wykonywaniem rysunków i innych prac plastycznych, ma kłopot z prawidłowym trzymaniem narzędzi piśmienniczych, nożyczek. Im więcej różnorodnych i atrakcyjnych ćwiczeń ręki i palców, tymwiększa szansa na szybkie pokonanie trudności.  Proponowane zadania  pomogą dzieciom w utrwaleniu graficznego obrazu liter i cyfr, oswoją z pisaniem w liniaturze i zagwarantują satysfakcję z wykonywanych czynności rysunkowych i plastycznych, a w przyszłości pozwolą na wypracowanie czytelnego pisma.

 

CEL:

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli przedszkola w zakresie pracy nad zdolnościami grafomotorycznymi dzieci.

 

KORZYŚCI:

 • przypomnisz sobie  jakie są prawidłowości rozwoju motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym oraz przyczyny trudności grafomotorycznych
 • poznasz  szeroki repertuar metod i technik pracy nad poprawą napięcia mięśniowego ręki, koordynacją wzrokowo – ruchową, właściwym ułożeniem ręki podczas pisania i rysowania
 • dowiesz się jak dobierać zadania do możliwości grafomotorycznych dziecka i korygować nieprawidłowy chwyt narzędzi piśmienniczych
 • poznasz podstawowe zasady terapii ręki
 • zainspirujesz się  do stosowania w codziennej pracy z dziećmi metod i ćwiczeń usprawniających rysowanie, pisanie, posługiwanie się przyborami szkolnymi

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Prawidłowości  związane z  rozwojem motoryki małej, koordynacji wzrokowowo – ruchowej i lateralizacji u dzieci w przedszkolaków

2.  Błędne nawyki związane z trzymaniem narzędzia – co z nimi zrobić?

3. Zabawy ruchowe usprawniające motorykę małą

4. Co zamiast standardowych „szlaczków” –  gry grafomotoryczne typu papier i ołówek

5.  Usprawnianie ręki dzięki zabawom z masami plastycznymi, przedmiotami

6. Stretching paluszków i rączek

7.  Trudności w pisaniu a ryzyko dysgrafii  – ćwiczenia poprawiające estetykę rysunków i pisma

Czas trwania:
17:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577