Gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne przedszkolaka

OPIS SZKOLENIA:

Przedszkole to czas intensywnego nabywania kompetencji spolecznych przez dzieci. Umiejętność wspólnej zabawy i pracy, bezkolizyjne porozumiewanie się z innymi, empatia i życzliwość to ważne obszary socjalizacji. Dając dzieciom szansę na częste ćwiczenie tych kompetencji nauczyciel wzmacnia zdolności samokontrolne u przedszkolaków i przyczynia się do poznawania i lepszego rozumienia siebie i innych. Istnieje wiele gier i zabaw, dzięki którym można świadomie kreować sytuacje społeczne, uczące zgodnego i prospołecznego funkcjonowania w grupie oraz budowania zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

 

CEL:

Dostarczenie nauczycielom wiedzy i narzędzi do wspomagania rozwoju społecznego przedszkolaków.

 

KORZYŚCI:

  • dowiesz się jak prawidłowo przebiegać powinien rozwój psychospołeczy dziecka przedszkolnego
  • poznasz wiele gier i zabaw, które pozwolą dzieciom na lepsze poznanie siebie i innych, nauczeni się współpracy i empatii
  • dzięki obserwacji dzieci podczas zabawy po wskaźnikach behawioralnych nauczysz się rozpoznawać prawidłowości i deficyty w zakresie kompetencji społecznych
  • dowiesz się jak dobierać lub konstruować własne gry psychoedukacyjne uczące współpracy i samokontroli

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Rozwój społeczno – emocjonalny w okresie wczesnego dzieciństwa. Prawidłowości i zadania rozwojowe

2. Zabawy zapoznawcze i integracyjne w grupie przedszkolaków

3. Gry i zabawy uczące współpracy i empatii

4. Zabawy uczące kontroli emocjonalnej (w oparciu o elementy Treningu Zastępowania Agresii)

5. Zadania grupowe wzmacniające pewność siebie, samooocenę.

Czas trwania:
17:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


    Zapraszamy do kontaktu

    e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
    tel. +48 661 487 577