Edukacja włączająca w przedszkolu

OPIS SZKOLENIA:

Edukacja włączająca to ważny aspekt pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością lub dysfunkcjiami. Z założenia skupia sie ona na odkrywaniu i wzacnianiu mocnych stron, kytóre stanowią przeciwwagę wobec trudności rozwojowych i pozwalają na rozwijanie indywidualnego potencjału pomimo niedogodności. Edukacja włączająca potrzeban jest dziecku o specjalych potrzebach edukacyjnych, ale także pozostałym dzieciom, które w ten sposób mogą uczyć się szacunku wobec innych, empatii oraz potrzeby pomagania sobie nawzajem.

 

CEL:

Doskonalenie umiejętności prowadzenia grupy przedszkolenej i odpowidania na specyficzne potrzeby dzieci z niepełnos[rawnościa oraz zaburzeniami i dysfunckami rozwojowymi w duchu edukacji właczającej.

 

KORZYŚCI:

 • dowiesz się na czym polega edukacja właczająca i czym różni się ten rodzaj pracy z dziećmi od inegrowania
 • poznasz podstaowe zasady pracy z dziećmi w duchu edukacji włączającej
 • nauczysz się rozumieć i odpowiadać na specjalne potrzeby dzieci z trudnościami w duchu poszanowania ich indywidualych kompetecji i ograniczeń
 • dowiesz się jak pracować z grupą nad wzmacnianiem empatii i akcepracji rożnorodnodnych potrzeb  umiejętności
 • doweisz się jak skupiać się głównie na mocnychstronach dziecka i a nich budować strategie wspierające

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Edukacja włączająca – czym jest, podstawowe zasady i założenia.
 2. Dziecko z całym jego potencjałem – w kierunku poszukiwania mocnych stron i kompetencji
 3. Deficyt jako przeszkoda, którą można pokonywać. Jak ułatwić dziecku „dobry start” w edukację?
 4. Dziecko z niepełnosprawnością lub deficytem w grupie – jak uczyć dzieci szacunku, empatii i chęci pomagania?
 5. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna. Aspekty prawne i praktyczne (IPET i WOPFU) w przedszkolu

Czas trwania:
17:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577