Edukacja emocjonalna w przedszkolu

OPIS SZKOLENIA:

Utarło się w świadomości społecznej dzielić emocje na dobre i złe. Takie postawienie sprawy każe odrzucać emocje trudne, tłumić je, nie okazywac ich publicznie, a to nie najlepsze rozwiązanie. Wszystkie emocje sa dobre, bo są potrzebne, aby dobrze rozumieć sytuacje społeczne i sensownie sie do nich adaptować. Jak więc uzyć dzieci zdrowej samokontroli? Waro zacząć od zrozumienia czym są, czemu służą i jak przejawiają się w zachowaniu dziecka emocje i jak akceptując ich rolę informacyjną i regulacyjną uczyć dzieci trudnej sztuki panowania nad nimi.

 

CEL:

Doskonalenie kompetencji rozumienia przez nauczycieli stanów emocjonanych maałego dziecka i odpowiedniego regulowania ich, aby nie powodowały one trudnych wychowawczo sytuacji

 

KORZYŚCI:

  • dowiesz się jak przebiega rozwój dziecka przedszkolnego w zakresie samokontroli oraz jakie są prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowe w tym zakresie
  • poznasz sposoby pomagania dzieciom w opanowaniu skrajnych emocji
  • poznasz gry i zabawy ułatwiaące pozbycia się napięcia, ośmielające do działania, wzmacniajace samokontrolę
  • uświadomisz sobie rolę dorosłych we wzmacnianiu i wygaszaniu trudnych emocji u dzieci

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Emocje w życiu dziecka – aspekt rozwojowy

2. Wszystkie emocje są potrzebne – jak emocje dziecka przekładają się na jego zachowanie?

3. Niegrzeczne, czy z deficytem samoregulacji?. Czy każdy „złośnik” manipuluje otoczeniem?

3. Gdzie mieszka złość i jak ją okiełznać – zabawy i interwencje pedagogiczne pozwalające dziecku na konstruktywne przezywanie złości bez agresji i przemocy

4. Boję się – co robić z niepokojem, strachem, zamartwianiem się małego dziecka

5. Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych osób kluczem do samokontroli – gry i zabawy z tym związane

6. Jesteśmy jak naczynia połączone, czyli jak emocje dorosłych wpływają na dzieci i na odwrót oraz jak pomagać dzieciom w opanowaniu skrajnych emocji i zachowań.

Czas trwania:
17:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś






    Zapraszamy do kontaktu

    e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
    tel. +48 661 487 577