Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu

OPIS SZKOLENIA:

Integracja sensoryczna (SI) to zdolność do odbierania, porządkowania i rozumienia bodźców dostarczanych przez zmysły z otoczenia i z własnego ciała. Umiejętność ta jest niezbędna do normalego funkcjonowania – dzięki niej możemy poznawać otaczającynas świati adaptować się do zmiennych warunków.

Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z zabawą, nauką, zachowaniem, koncentracją. Warto więc przesiewowo wiedzieć jakie symptomy mogą wskazywać na trudności w zakresie integracji sensorycznej, aby szybko podjąć odpowiednie kroki diagnostyczne oraz terapeutyczne.

 

CEL:

Doskonalenie umiejętności wstępnego rozpoznawaniatrudności w zakresie integracji sensorycznej stymulowanie jej prawidłowego funkcjonowania poprzez gry i zabawy realizowane w grupie przedszkolnej.

 

KORZYŚCI:

 • dowiesz się czym jest integracja sensoryczna i jaką rolę pełni w rozwoju oraz  codziennym funkcjonowaniu dziecka
 • poznasz podstawowe wskaźniki, po których można zorientować się, czy integracja sensoryczna dziecka jest prawidłowa
 • dowiesz się jakie zabawy i gry można realizowac z grupą przedszkolną, aby stymulować pracę wszystkich zmysłów
 • poznasz podstawowe zasady i wskazówki do pracy z  dzieckiem o trudnościach w zakresie SI

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Czym jest integracja sensoryczna i jak przebiegają prawidłowo procesy integracji sensorycznej?
 2. Omówienie poszczególnych układów sensorycznych wraz z przykładami prawidłowości i nieprawidłowości z nimi związanych:
  •    układ przedsionkowy,
  •    układ proprioceptywny,
  •    układ dotykowy,
  •    układ słuchowy,
  •    układ wzrokowy,
  •    układ węchowy,
 3. Symptomy zaburzeń integracji sensorycznej u przedszkolaków. Zaburzenia rozwojowe, którym onne towarzyszą.
 4.  Rozróżnienie poszczególnych grup zaburzeń sensorycznych:
  •    zaburzenia modulacji sensorycznej,
  •    zaburzenia różnicowania sensorycznego,
  •    zaburzeń ruchowych na bazie sensorycznej (dyspraksji,  zaburzeń posturalnych)
 5. Na czym polega diagnoza i terapia procesów sensorycznych?
 6. Strategie postępowania wobec dziecka z azaburzeniami SI w przedszkolu
 7. Gry i zabawy przedszkolne stymulujące prawidłową integrację sensoryczną u dzieci

Czas trwania:
17:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577